Nodrošinām bāzi pareiziem lēmumiem

Grāmatvedības uzskaites un finanšu vadītāja ārpakalpojums. Jo ilgāk strādājam kopā, jo lielāku pievienoto vērtību radām.
https://ktnoma.lv/wp-content/uploads/2022/05/slaidrade-bilde2.png

Vadiet izmaksas, investīciju projektus, kapitāla struktūru u.c. kā to dara tirgus līderi, piesaistot CFO un grāmatvedi ārpakalpojumā

Grāmatvedības kārtošana

Pilna spektra grāmatvedības administrēšana, pārskatu sagatavošana atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Finanšu vadības un grāmatveža apvienojums ļauj mums pilnvērtīgi pārvaldīt Jūsu finanšu jautājumus.

Finanšu analīze un prognozēšana

Sagaidāmo mērķu definēšana. Esošās situācijas noteikšana, cēloņu identificēšana un lēmumu finanšu ietekmes noteikšana. Konkurentu analīze. Cenas aprēķināšana un izmaksu optimizācija. Kopsakarību identificēšana.

Projektu izvērtēšana

Projekta izvērtēšana ļauj noteikt sagaidāmās atdeves ietekmi uz kopējiem finanšu rezultātiem, investīciju atpelnīšanās periodu, patieso projekta vērtību. Ļauj izvairīties no vien šķietami rentabliem projektiem un procesā identificēt novirzes no mērķa.

Finansējuma piesaiste

Projektam neatbilstoša finansējuma avota izvēle ietekmē rentabilitāti un naudas plūsmu, un rada papildu izmaksas. Pareiza finansējuma avota izvēle samazina kapitāla izmaksas, palielina projekta peļņas procentu un identificē ietekmi uz naudas plūsmu.

Nodrošināt stabilu finanšu pamatu Latvijas uzņēmēju izaugsmei

Ne visi uzņēmumi ir posmā, kad nepieciešama pastāvīga mūsu klātbūtne. Kāds vēlas finanses pārvaldīt pastāvīgi, kāds vēl aug līdz posmam, kad varēsim palīdzēt.

Savu misiju vēlamies realizēt visām šīm Latvijas uzņēmēju grupām, ne vien caur pakalpojumu prizmu, bet arī caur video padomiem, vebināriem, noderīgām veidnēm, lai kopīgi varam audzēt zināšanas, efektivitāti, konkurētspēju un mūsu ekonomiku kopumā.

Tā pat kā Jūs, arī mēs esam pastāvīgā mācīšanās procesā un esam pateicīgi digitālajām iespējam, ka apgūt jaunas zināšanas varam no starptautiskiem, jaudīgiem resursiem.

Pastāvīga mācīšanās un pielāgošanās ir panākumu atslēga

Aprēķināt ikmēneša investīcijas

Investīcija, ne izmaksas. ar 11% ikgadējo atdevi (aprēķināts uzņēmumam ar 200 000 EUR apgrozījumu)

Ekonomiskie dati

10
10

Darbinieki

1
KopāEUR

Konstrakt Location

Address
2801 S 43rd St. Franklin, Milwaukee
Email
info@konstrakt.com
Call us
414-214-0362