+ (371) 26199362 info@ktnoma.lv

Rezervācija.

1. Rezervācija tiek veikta uz e-pastu info@kristapatelsunoma.lv nosūtot:

 • Norises vieta
 • Nepieciešamais inventārs
 • Montāžas un demontāžas datumi un laiki
 • Kontaktpersona
 • Uzņēmuma vai privātpersonas rekvizīti

2. Kad rezervācija ir apstiprināta?

 • Kad klients ir saņēmis avansa rēķinu un veicis tā apmaksu (50% vai 100% apmērā).

Apmaksas veikšana

 • Pilna pakalpojuma apmaksa veicama vismaz 5 stundas pirms montāžas sākumlaika.
 • Ja summa pārsniedz 500 eur, veicot rezervāciju, tiek izrakstīts avansa rēķins 50% apmērā no kopsummas, kas apmaksājams lai apstiprinātu rezervāciju. Atlikušie 50% apmaksājami vismaz 5 stundas pirms montāžas sākumlaika.
 • Pašvaldībām un valsts iestādēm apmaksa veicama ne vēlāk kā 10 dienu laikā, skaitot no pasākuma norises sākuma datuma.

Inventāra pieņemšana un nodošana

 • Ja klients inventāru saņem mūsu noliktavā vai birojā, tad saņemšana veicama darba dienās no pl 9:00-17:00.
 • Ja mēs veicam piegādi un montāžu, tad uz vietas tiek parakstīts Pieņemšanas- nodošanas akts.